O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni SIMP-ZORPOT Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Projekty unijne Aktualności O projekcie Galeria Do pobrania Kontakt Archiwum Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

O projekcie: "Wykwalifikowane kadry przedsiębiorstw"


Projekt „Wykwalifikowane kadry przedsiębiorstw” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr: UDA-POKL.08.01.01-26-112/13 .

Działania projektu kierowane są do 35 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) prowadzących działalność w branży budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, handlowej oraz usługowej posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. świętokrzyskiego i ich pracowników.


W ramach projektu realizowanych jest 8 tematów szkoleń:

 1. Kurs kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 2. Kurs prowadzony w oparciu o certyfikat i program szkolenia nr 629/XII/2002, ODK MG w Mysłowicach (przepisy prawne, budowa wózków, eksplatacja, BHP). Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotują uczestników do operowania wózkami jezdniowymi wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją UDT. Termin realizacji: V-VI.2014 r.

 3. Kurs obsługi koparko-ładowarki
 4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o program IMBiGS zakończony egzaminem państwowym przed Komisją IMBiGS. Uczestnicy otrzymają uprawnienia do operowania koparko-ładowarką kl.III.
  Termin realizacji: IX-XI.2014

 5. Kurs w zakresie obsługi suwnic z sterowanych z poziomu roboczego i kabiny
 6. Kurs ten prowadzony jest w oparciu o program ODK MG Mysłowice(przepisy prawne, budowa suwnic, eksplatacja ,BHP). Uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnej obsługi suwnic z dwóch poziomów. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed Komisją UDT.
  Termin realizacji: VII-VIII 2014

 7. Kurs urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru
 8. Kurs prowadzony w oparciu o Certyfikat URE nr 564/123/26/05 uprawniający do szkolenia i egzaminowania w zakresie "E" i "D". Uczestnicy zostaną przeszkoleni i przygotowani do egzaminu Eksploatacja lub Dozór w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu i prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym przez Komisję powołaną przez URE.
  Termin realizacji: VII-VIII 2014

 9. Kurs spawania rur i blach spoinami pachwinowymi metodą MAG moduł I
 10. Szkolenie zostanie zorganizowane w oparciu o obowiązujący program szkolenia IS w Gliwicach. Uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu spawacza MAG. Kurs odbędzie się na terenie Starachowic. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją IS w Gliwicach.
  Termin realizacji: IX-X.2014, XI-XII.2014

 11. Kurs montażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 12. Program obejmuje: dokumentacje techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań, konstrukcje rusztowań, technologię montażu i demontażu rusztowań, ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego, kontrolę stanu technicznego rusztowania. Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją IMBiGS.
  Termin realizacji: V-VI.2014, II-III.2015

 13. Kurs przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy + cysterny
 14. Kurs prowadzony będzie w oparciu o zaświadczenie potwierdzające wpis podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych nr ADR/06/2012. Kurs obejmuje 43 godz. wykładów z Przewozu Towarów Niebezpiecznych - zakresu podstawowego oraz cystern w związku z czym uczestnicy otrzymają podwójne uprawnienia. Kurs zakończy się egzaminem państwowym powołanym przed Komisją Urządu Marszałkowskiego.
  Termin realizacji: I-II. 2015

 15. Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwal. wstępna przysp. dla kategorii C, C+E, C1 C1+E
 16. Program: zagadnienia ogólne dotyczące przewozu rzeczy, stosowanie przepisów z zakresu ruchu drogowego, świadczenie usług – przewóz rzeczy. Egzamin państwowy odbędzie się przed Komisją powołaną przez Urząd Wojewódzki.
  Termin realizacji: III-V.2015 r.


               

Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt