O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni SIMP-ZORPOT Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Archiwum aktualności Szkoły Zawodowe I Szkoły Zawodowe II Dla pracujących I Dla pracujących II Dla bezrobotynych Dla bezrobotnych 45+ Inne projekty Projekty unijne Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

Archiwum -
PROJEKT "BEZROBOTNI NIE PODDAJCIE SIĘ
- WRACAJCIE DO PRACY Nr WND-POK.06.01.01-26-087/10


Projekt został zakończony z dniem 31.08.2011r.

JEŚLI JESTES MIESZKAŃCEM WOJ. ŚWIĘTOKSZYSKIEGO
        
NIE PRACUJESZ A CHCESZ PODJAĆ PRACĘ
ZDOBĄDŹ BEZŁPATNIE

Atrakcyjny zawód z zakresu:
 • Kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Operator koparki - ładowarki
 • Pracownik magazynu
 • Obsługa i eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
 • Spawanie metoda MAG
 • Pracownik kadrowo-płacowy
 • Pracownik finansowo-księgowy
Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem państwowym. Kandydaci na:
 • Kierowców wózków jezdniowych zdają egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
 • Operatorów koparko-ładowarek zdają egzamin przed Komisją powołaną przez IMBIGS Warszawa
 • Obsługę i eksploatację urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV zdają egzamin przed komisją powołaną przez URE Warszawa
 • Spawaczy metodą MAG zdaja egzamin przed komisją powołaną przez I.S. w Gliwicach
 • Pracownik magazynu zdaja egzamin przed Komisją Wewnętrzną i Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach.
Zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe
Uczestnicy szkolenia otrzymują gorący posiłek
Uczestnicy szkolenia otrzymują stypendium w wysokości 4 zł./godzinę.

Uwaga:
Kobiety chcące zdobyć zawód w w/w specjalnościach przyjmowane są w pierwszej kolejności.
Projekt będzie realizowany w okresie 1.09.2010-31.12.2011. Ilość miejsc w szkoleniu ograniczona.

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ!

Zgłoś się do

OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA I POSTĘPU TECHNICZNEGO SIMP-ZORPOT
     w Starachowicach
Ul. Radomska 29/321
tel. (041) 275-54-75,
fax. (041) 275-54-75,
e-mail: simpzorpot@neostrada.pl
W godzinach od 8-15.

Szkolenia finansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji wdrażającej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

               

Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt