O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni SIMP-ZORPOT Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Archiwum aktualności Szkoły Zawodowe I Szkoły Zawodowe II Dla pracujących I Dla pracujących II Dla bezrobotynych Dla bezrobotnych 45+ Inne projekty Projekty unijne Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

  Archiwum


 1. Ośrodek SIMP-ZORPOT z dniem 1.01.2012 r. rozpoczyna realizację dwóch Projektów, POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2.
 2. Okres realizacji projektów od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r.

  1. Projekt: „Nowoczesna Szkoła w Starachowicach-BIS” realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.
  2. Projekt: „Dzisiaj szkoła – jutro praca” realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach.

  Ad. 2. Projekt „Dzisiaj Szkoła – Jutro Praca” jest skierowany do 130 uczniów Z.S.Z. Nr 3 (25-kobiet, 105-mężczyzn), którzy są zameldowani na terenie woj. świętokrzyskiego, mają i kończone 18 lat i posiadają odpowiedni stan zdrowia potwierdzony przez lekarza medycyny pracy.

  Kursy specjalistyczne prowadzone w ramach Projektu:

  Lp. Rodzaj kursu: 2012 r. 2013 r.
  1. Kurs Kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 15 osób 15 osób
  2. Kurs Kompleksowej Obsługi Magazynu 15 osób 15 osób
  3. Kurs obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego - 15 osób
  4. Kurs obsługi Koparko-ładowarki 25 osób -
  5. Kurs spawania rur i blach spoinami pachwinowymi metodą MAG 15 osób -
  6. Kurs obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV. - 15 osób
  7. Zajęcia indywidualne z doradztwa psychoedukacyjnego i zawodowego 130. 70 osób 60 osób

  Wszyscy uczestnicy w/w kursu otrzymują:

  1. materiały szkoleniowe
  2. ciepły posiłek
  3. świadectwo ukończenia kursów i zdanych egzaminów.

  Nabór chętnych osób na szkolenia prowadzą Dyrektorzy Zespołów Szkół Zawodowych.

  Informacji w sprawie prowadzonych Projektów udzielają: Dyrektorzy Z.S.Z i Ośrodek SIMP-ZORPOT tel. 41-275-54-75, email simpzorpot@poczta.internetdsl.pl

Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt