O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni SIMP-ZORPOT Aktualności Komisja Kwalifikacyjna Usługi Szkoleniowe Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Usługi Rzeczoznawcze Akademia Budowlana Usługi inne Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Projekty unijne Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

Komisja Kwalifikacyjna

Ośrodek SIMP-ZORPOT posiada własną Komisję Kwalifikacyjną nr 564/123/26/05 powołaną przez Prezesa URE. Komisja jest uprawniona do stwierdzania kwalifikacji i nadawania uprawnień na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionej w :

Grupie I-ej:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia zmiennego
 • Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
 • Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1kV
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW wzwyż.
 • Urządzenia elektrotermiczne
 • Urządzenia do elektrolizy
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • Elektryczna sieć trakcyjna
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Aparatura kontrolno- pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji w wymienionych powyżej punktach.


Pobierz wniosek na egzamin

Grupie II-ej

 • Kotły parowe oraz wodne o mocy 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
 • Sprężarki oraz instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW
 • Oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozkładu paliw o pojemności ponad 100 Mg
 • Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 • Aparatura kontrolno- pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji w wymienionych powyżej punktach.


Pobierz wniosek na egzamin

W grupie III-ej

 • Urządzenia do produkcji paliw , generatory gazu
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniana paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • Sieci gazowe przemysłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa ( gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu do 0,5 kPa włącznie ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • Urządzenia, instalacje i przybory gazowe do 5 kPa włącznie
 • Urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • Turbiny gazowe
 • Aparatura kontrolno- pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji w wymienionych powyżej punktach.


Pobierz wniosek na egzamin

UWAGA: Egzaminy odbywają się w każdą środę o godzinie 15.00. Wnioski na egzamin prosimy składać najpóźniej tydzień przed planowanym egzaminem.

Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt