O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni SIMP-ZORPOT Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Archiwum aktualności Szkoły Zawodowe I Szkoły Zawodowe II Dla pracujących I Dla pracujących II Dla bezrobotynych Dla bezrobotnych 45+ Inne projekty Projekty unijne Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

Archiwum - PROJEKT "NOWY ZAWÓD - NOWE SZANSE"


JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM WOJ. ŚWIĘTOKSZYSKIEGO

PRACUJESZ JUŻ TERAZ MOŻESZ ZDOBYĆ

Atrakcyjny zawód z zakresu:
 • Kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Operator koparki - ładowarki
 • Pracownik magazynu
 • Obsługa i eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
 • Spawanie metoda MAG
 • Pracownik kadrowo-płacowy
 • Kursy dla konserwatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych - ADR
 • Operator suwnicy sterowanej z poziomu roboczego
 • Operator suwnicy sterowanej z kabiny
Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem państwowym. Kandydaci na:
 • Kierowców wózków jezdniowych zdają egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
 • Operatorów koparko-ładowarek zdają egzamin przed Komisją powołaną przez IMBIGS Warszawa
 • Obsługę i eksploatację urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV zdają egzamin przed komisją powołaną przez URE Warszawa
 • Spawaczy metodą MAG zdaja egzamin przed komisją powołaną przez I.S. w Gliwicach
 • Pracownik magazynu zdaja egzamin przed Komisją Wewnętrzną i Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach.
 • Operatorów sównic zdają egzamin przez Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach.
Zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe

Uwaga:
Kobiety chcące zdobyć zawód w w/w specjalnościach przyjmowane są w pierwszej kolejności.
Projekt będzie realizowany w okresie 1.11.2010-30.04.2012. Ilość miejsc w szkoleniu ograniczona.

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ!

Zgłoś się do

OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA I POSTĘPU TECHNICZNEGO SIMP-ZORPOT
     w Starachowicach
Ul. Radomska 29/321
tel. (041) 275-54-75,
fax. (041) 275-54-75,
e-mail: simp-zorpot@poczta.internetdsl.pl
W godzinach od 8-15.


Stan realizacji projektu na dzień 21 stycznia 2011 roku.
Jak do tej pory uczestnicy projektu mieli okazję skorzystać z kursów:
 • Kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Operator koparki - ładowarki

Aktualnie kolejna grupa osób ma okazję zdobyć nowe umiejętności na kursie
 • Obsługa i eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV

Wszyscy chętni będą mieli okazję skorzystać z pozostałych niżej wymienionych kursów których realizacja rozpocznie się jeszcze w pierwszym kwartale 2011 roku.
 • Kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Operator koparki - ładowarki
 • Pracownik magazynu
 • Obsługa i eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
 • Spawanie metoda MAG
 • Pracownik kadrowo-płacowy
 • Kursy dla konserwatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych - ADR
 • Operator suwnicy sterowanej z poziomu roboczego
 • Operator suwnicy sterowanej z kabiny

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Szkolenia finansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji wdrażającej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

               

Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt