O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni Poczet SIMP Zasłużeni działacze SIMP-ZORPOT Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Projekty unijne Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

Poczet Przewodniczących Zarządu Oddziału SIMP w Starachowicach w latach 1946-2010

Lp. Imię i nazwisko Okres sprawowania funkcji
od do
1. Henryk Porejko VI.1946 VI. 1947
2. Janusz Dziarkowski 1947 1950
3. Mieczysław Kłosowicz 1950 1952
4. Zygmunt Kapturkiewicz 1952 1952
5. Anatol Jani 1952 1954
6. Czesław Strażewski 1954 1955
7. Ryszard Werner 1955 1956
8. Bogdan Tamioła 1956 1957
9. Stanisław Kozłowski 1957 1959
10. Zdzisław Glina 1959 1060
11. Zygmunt Massalski 1960 1961
12. Bronisław Rutka 1961 1965
13. Jerzy Hornurg 1965 1967
14. Józef Woźniak 1967 1972
15. Bogdan Rak 1972 1978
16. Remigiusz Pacan 1978 1998
17. Jan Pudło 1998 nadal
Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt