O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni SIMP-ZORPOT Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Archiwum aktualności Szkoły Zawodowe I Szkoły Zawodowe II Dla pracujących I Dla pracujących II Dla bezrobotynych Dla bezrobotnych 45+ Inne projekty Projekty unijne Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

Archiwum - Inne projekty


Ośrodek ma doświadczenie w realizacji miękkich Projektów finansowych z EFS.

 1. W latach 2006-2007 Ośrodek zrealizował i pomyślnie rozliczył Projekt w ramach Priorytetu 2-ZPORR, działanie 2.1. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 501 osobom w tym 98 kobiet , z czego obszarów wiejskich 136. Wartość projektu 270 075,08 zł - założone rezultaty zostały osiągnięte.
 2. W latach 2008-2009 Ośrodek SIMP- ZORPOT zrealizował i pomyślnie rozliczył Projekt z Priorytetu VIII POKL Działanie 8.1 Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 380 osobom pracującym z woj. świętokrzyskiego. Wartość projektu 423 510,00 zł., -założone rezultaty zostały osiągnięte.
 3. W latach 2009-2010 Ośrodek zrealizował i pomyślnie rozliczył Projekt z Priorytetu IX PO KL działanie 9.2. Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji 180 uczniów średnich szkół zawodowych. Wartość projektu 344 440,00 zł., założone rezultaty zostały osiągnięte.
 4. W latach 2010-2011 SIMP-ZORPOT pomyślnie zakończył realizację projektów w ramach POKL Działanie 6.1:
  1. Bezrobotni nie poddajcie się – wracajcie do pracy - realizowany od 01.09.2010 do 31.08.2011r. Numer wniosku w KSI: WND POKL.06.01.01-26-087/10, który został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące kursy:
   1. Kurs kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - ukończyło 30 osób
   2. Kurs obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV - ukończyło 15 osób
   3. Kurs kompleksowej obsługi magazynu- ukończyło 30 osób
   4. Kurs spawania metodą MAG - ukończyło 15 osób
   5. Kurs kadrowo-płacowy - ukończyło 15 osób
   6. Kurs finansowo księgowy - ukończyło 15 osób
   7. Kurs obsługi koparko-ładowarek – ukończyło 50 osób
  2. Osoby bezrobotne wracają do pracy - realizowany od 01.09.2010 do 31.12.2011r. Numer wniosku w KSI: WND POKL. 06.01.01-26-150/10, który został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące kursy:
   1. Kurs kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - ukończyło 45 osób
   2. Kurs obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV - ukończyło 15 osób
   3. Kurs kompleksowej obsługi magazynu - ukończyło 30 osób
   4. Kurs kadrowo- płacowy - ukończyło 15 osób
   5. Kurs obsługi koparko-ładowarek - ukończyło 37 osób

   Kierownictwo Ośrodka SIMP-ZORPOT dziękuje wszystkim beneficjentom (uczestnikom) Projektów, Kierownictwu i pracownikom WUP w Kielcach którzy uczestniczyli w realizacji Projektów, wszystkim trenerom i członkom zespołu wdrożeniowego. Dziękujemy również za okazałą pomoc przy naborze beneficjentów Powiatowym Urzędom Pracy w Starachowicach i Skarżysku- Kamiennej.

Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt