O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni SIMP-ZORPOT Aktualności Komisja Kwalifikacyjna Usługi Szkoleniowe Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Usługi Rzeczoznawcze Akademia Budowlana Usługi inne Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Projekty unijne Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

Usługi szkoleniowe

 1. Kursy zawodowe w zakresie:
  • Palacz kotłowni C.O. z kotłami opalanymi paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi.
  • Operator węzłów cieplnych
  • Operator konserwatorów stacji uzdatniania wody
  Kursy BHP podstawowe i okresowe dla:
  • Pracodawców kierujących pracownikami
  • Pracowników na stanowiskach robotniczych
  • Pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych
  • Pracowników inżynieryjno- technicznych
  • Pracowników służb BHP
 2. Kursy obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych i dźwignicowych
 3. Kursy i egzaminy na uprawnienia energetyczne, czyli tzw. Uprawnienia energetyczne E i D; własna Komisja Kwalifikacyjna posiadająca pełen zakres uprawnień do sprawdzania kwalifikacji zainteresowanych osób w zakresie urządzeń energetycznych grupy I, II i III.
 4. Kursy pedagogiczne
 5. Kursy w zakresie techniki, organizacji i ekonomi przemysłu
 6. Kursy w zakresie techniki medycznej
 7. Kursy obsługi stacji paliw płynnych i gazowych (zbiorniki LPG)
 8. Kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 9. Kursy dla konserwatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 10. Kursy minimum sanitarnego
 11. Kursy oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego
 12. Kursy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR wszystkich klas.
 13. Kursy spawania metodą MAG
 14. Wszystkie rodzaje kursów zgodnie z zaopatrzeniem indywidualnych jak i grupowych
 15. Seminaria i sympozja.

Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt