O SIMPIE Historia SIMP Władze oddziału Poczet i zasłużeni SIMP-ZORPOT Szkolenia operatorów maszyn budowlanych Aktualne kursy Archiwum Projekty unijne Zapytania ofertowe Pliki do pobrania Kontakt

Władze Oddziału SIMP w Starachowicach

Kadencja 2010-2014


I. Członkowie Zarządu

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Jan Pudło Przewodniczący
2. Andrzej Bartkiewicz Z-ca Przewodniczącego
3. Joanna Ostrowska Sekretarz O-SIMP
4. Sylwester Sykuła Skarbnik O-SIMP
5. Tomasz Gębura Członek Zarządu
6. Rafał Kończak Członek Zarządu
7. Edward Płusa Członek Zarządu
8. Stanisław Walkiewicz Członek Zarządu

II. Komisja Rewizyjna Oddziału

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Wiesław Machalski Przewodniczący
2. Kazimierz Wysocki Członek
3. Smaga Zbigniew Członek

III. Organizacja Oddziału SIMP w Starachowicach

Lp. Nazwa Kół i Klubów Przewodniczący Kół i Klubów
1. Koło SIMP przy MAN STAR Władysław Cydzik
2. Koło SIMP przy ZGM Zębiec Mieczysław Gonciarz
3. Koło SIMP Miejskie Wiesław Machalski
4. Koło SIMP przy ZSZ Nr 2 Beata Sławińska - Kopyś
5. Klub SIMP 2001 Remigiusz Pacan
6. Klub SIMP Nr 1 Andrzej Paliński
Strona finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie i projekt