Władze Oddziału

Kadencja 2022 – 2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

Skład Zarządu
Prezes Tomasz GĘBURA
Wiceprezes Andrzej BARTKIEWICZ
Sekretarz Władysław CYDZIK
Skarbnik Joanna OSTROWSKA
Członek Zarządu Sebastian JEZIORSKI
Członek Zarządu Wojciech LESZCZYŃSKI
Członek Zarządu Jan PUDŁO
Członek Zarządu Wiesław ROMAŃCZAK

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Alicja GRALEC
Członek Łukasz KOZIEŁ
Członek Anna WIEWIÓRKA

Delegaci na WZD SIMP
Jan PUDŁO
Andrzej BARTKIEWICZ
Tomasz GĘBURA