Terminy i koszty egzaminów

TERMINY EGZAMINÓW

  • Terminy egzaminów mogą być wyznaczane w zależności od potrzeb i ilości egzaminowanych.
  • Informacji o terminie i miejscu najbliższego egzaminu udziela SIMP-ZORPOT.

OPŁATY

  • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty pobierane są w wysokości do 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
  • Opłata od stycznia 2024 wynosi 424,20 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery złote, dwadzieścia groszy)
  • Opłaty za egzaminy należy wnosić przelewem na wskazany numer konta: Zarząd Oddziału SIMP w Starachowicach Nr 52 8518 0006 2001 0006 5953 0001
    lub w kasie ośrodka.

KONTAKT:

  • tel. +48 41 275-54-75, tel.: 533-179-195

UWAGA !! EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZ. 15.00 po uprzednim zgłoszeniu chęci przystąpienia do egzaminu najpóźniej poprzedniego dnia.