Usługi szkoleniowe

Kursy zawodowe

 • Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym – I WJO, II WJO
 • Kurs operatorów suwnic, wciągników i wyciągarek sterowanych z poziomu roboczego, żurawi stacjonarnych warsztatowych – kategoria II S
 • Kurs operatorów żurawi: stacjonarnych przewożących, przenośnych i samojezdnych – kategorii II Ż
 • Kurs operatorów podestów ruchomych: wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojeździe, przewoźnych – kategoria I
 • Kurs obsługi dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych – kategoria I D
 • Kursy obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych i dźwignicowych
 • Kursy pedagogiczne
 • Kursy w zakresie techniki medycznej
 • Kursy obsługi stacji paliw płynnych i gazowych (LPG,CNG)
 • Kursy dla konserwatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kursy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR wszystkich klas
 • Kursy spawania metodą MAG, TIG
 • Kursy BHP podstawowe i okresowe

Uprawnienia energetyczne D + E