SIMP-ZORPOT

Ośrodek SIMP- ZORPOT jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w woj. Mazowieckim w Warszawie, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Posiadane certyfikaty i uprawnienia na prowadzenie szkoleń:

  • Certyfikat ISO wg. PN-EN ISO 9001:2015
  • Certyfikat na prowadzenie szkoleń kierowców i konserwatorów wózków jezdniowych
  • Certyfikat na prowadzenie szkoleń w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
  • Certyfikat na prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi stacji paliw gazowych LPG, CNG
  • Uprawnienia na prowadzenie szkoleń operatorów maszyn budowlanych i drogowych wydane przez IMBIGS Warszawa
  • Certyfikat URE Nr 564/123/26/21 uprawniający do egzaminowania w zakresie ,,E” i ,,D”
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w woj. mazowieckim
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.