Usługi rzeczoznawstwa

  • Badania i ekspertyzy- obiektów, maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów
  • Wyceny majątku ruchomego nieruchomości- dla potrzeb przekształceń majątkowych, przetargów, banków, urzędów skarbowych i celnych oraz innych zleceniodawców
  • Doradztwo i kompleksowe usługi w zakresie BHP i P.Poż
  • Prace projektowe w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych, elektrycznych
  • Opinie i oceny projektów pod kątem zgodności z normami BHP i P.Poż.
  • Analiza bezpieczeństwa pracy maszyn i urządzeń do zgodności z obowiązującymi dyrektywami w Unii Europejskiej
  • Przeglądy okresowe budynków i budowli.